För skolan

För skolan


Lärarhandledning


Lärarhandledningen är kopplad till kursplanerna i samhällskunskap och svenska, men ni kommer även hitta uppgifter som knyter an till andra ämnen, till exempel matematik och bild.


Målgruppen är elever i åk 1–3 och 4–6. Frågorna presenteras kapitelvis och under varje kapitel finns 3 frågor som är kopplat till just det kapitlet. Frågorna kan göras på egen hand av eleverna eller tillsammans med lärare i helklass.


I lärarhandledningen finns även fördjupad information om några av de väsen som dyker upp i böckerna. 


Författarbesök i skolan


Vi arbetar aktivt med författarbesök ute i skolorna kopplat till folktro, sagor och sägner. Är ni intresserade av att få ett besök i er skola eller har andra frågor. Kontakta oss via mail eller telefon. Kalendarium

Här hittar ni oss under året:       Kontakt


Skuggarvsvägen 5

79015, Sundborn


Email: info(at)sunflowerproduktion.se


Tel: +46 739 163 541


Copyright. Sunflower Produktion AB